ارمغان فرهنگی ۱۳ و ۱۴منتشر شد.

شماره 13 و 14 مجله ارمغان فرهنگی با مطالبی متنوع در بخش های شعر ایران،داستان،سینما،موسیقی و ویژه شعر جنوب منتشر شد. در این شماره پس از سرمقاله که به بررسی انتقادی حوادث ادبی ماه های گذشته پرداخته در بخش شعر مقاله ای از سیمین بهبهانی در مورد نیما،ویژه نامه ای برای روایت در شعر توسط آرش نصرت الهی شامل نوشته های مهرنوش قربانعلی،ابوالفضل پاشا،آفاق شوهانی و... به همراه اشعاری از شمس لنگرودی، مجتبی پور محسن،بکتاش آبتین،فریاد شیری،رضا حیرانی،سپیده جدیری،رویا زرین،آنا شکراله ای،شهین خسروی نژاد،میثم متاجی،علیرضا عباسی،مینو نصرت و... منتشر شده است در بخش ترجمه نیز با ترجمه هایی از شاعران امریکایی،سوئدی،ترک برگردان،سهراب رحیمی،علی قنبری،حامد رحمتی،بهزاد نبوی و سپیده جدیری منتشرشده است. در بخش داستان این شماره مجله ارمغان فرهنگی آثاری از قباد آذرآیین،نعمت نعمتی،ناصر نبوی به همراه داستانی از مارسل امه منتشر شده است در این بخش علاوه بر نقد و بررسی مجموعه داستان مهدی ربی گفتگوی مفصلی با حسین آتش پرور پیرامون داستان نویسی ایرانی منتشر شده است. در بخش ترانه نیز آثاری از پوریا سوری،مریم دلشاد،علی توده فلاح و امیر حسین مساح به همراه ویژه نامه موسیقی پاپ منتشر شده است. در بخش سینمای این شماره مجله ارمغان فرهنگی نیز ویژه نامه مفصلی در معرفی و یادآوری سینما و سالن های سینما در خوزستان منتشر شده که شامل مطالبی از:حسین گیتی،فرهاد کشوری،کریم اسحاقی،دکتر ارده شیر صالحپور،هوشنگ راستی،تورج زاهدی و... ومصاحبه ای با فیلم ساز ایرانی مقیم وین آرش ریاحی است در بخش پایانی این شماره مجله ارمغان فرهنگی ویژه نامه مفصلی برای شعر نوب ایران در چند بخش منتشر شده است، که نخستین قسمت آن به شعر بوشهر اختصاص دارد که با نوشته هایی از :منوچهر آتشی،علی باباچاهی،سعید مهیمنی،مجید روانجو،فیض شریفی،احمد فریدمند،رضا پرهیزگارو علی قنبری به همراه اشعار 20 شاعر این استان به طبع رسیده، در بخش شعر خوزستان نیز نوشته هایی از :علیرضا شکر ریز،داریوش معمار،شاهین باوی،پرویز حسینی،بهزاد زرین پور،کاظم کریمیان،فرامرز سدهی،رضا بختیاری اصل،هرمز علیپور،فهیمه غنی نژاد،علی یاری و محمد رضا آریانفر به همراه اشعار بیش از 30 شاعر خوزستانی منتشر شده، در بخش شهر فارس نیز نوشته هایی از وحید داور،کامیار عابدی،فیض شریفی و عبدالعلی دستغیب به همراه شعر بیشاز 20 شاعر این خطه منتشر شده، در بخش شعر هرمزگان نوشته هایی از:یداله شهرجو،حسام الدین نقوی،علی امینی،احمد شاملو،حسن کرمی،علی باباچاهی،شاهپور جورکش م محمود بیت الهی به همراه اشعار 20 شاعر هرمزگان منتشر شده. قابل ذکر است در بخش نقد نوشته ها همه آثار در هر کدام از مناطق جنوبی به تحلیل و بررسی شعر آن خطه و تحلیل جریان های ادبی آن پرداخته است که با توجه به تعدد مقالات می توان این ویژه نامه را مفصل ترین تحلیل و بررسی دانست که تا امروز در مطبوعات جهت شعر جنوب ایران با ارائه آثار شاعران این خطه منتشر شده است.

مجله ضمیمه ارمغان فرهنگی به مدیر مسئولی محمد رضا سلاماتی و سر دبیری داریوش معمار در آبادان منتشر می شود.


برای تهیه  این شماره در بندرعباس و بندر لنگه  کامنت بگذارید