مجموعه شعر «ذبح اسحاق روی موتور سی جی ۱۲۵» منتشر شد.

این کتاب شامل سی‌ونه شعر «جواد قاسمی» است که انتشارات نصیرا منتشر کرده است.

کتاب «ذبح اسحاق روی موتور سی جی ۱۲۵» فضایی عاشقانه و اجتماعی دارد.

سادگی در ساختار و بهره‌گیری از فضای فرهنگی استان هرمزگان در شعر از خصوصیات شعر «جواد قاسمی» محسوب می‌شود.

این شاعر سی و پنج‌ساله متولد بندرعباس پیش‌ازاین مجموعه شعر «شکل چندم از منی» را منتشر کرده است.

......

به نقل از رادیو فردا