مراسم در ۳ بخش برگزار شد 

 

 بخش شعر خوانی 

شاعران محمدعلی موحدی (م پگاه) .مسعود فرح.علی اکبر اکبر محمدی.سعید ارمات.یدالله شهرجو. و محمد ذوالفقاری  شعر خوانی نمودند  

مسعود فرح علی اکبر اکبر محمدی. محمد ذوالفقاری. یدالله شهرجوسعید ارمات

محمد ذوالفقاریجای خالی باقر ایزد ابادی که  بعلت کسالتی که داشتن امکان حضور پیدا نکردن 

 

در بخش دوم  فیلم مستندی که به همت شاعران و نویسندگان از زندگی هنری زنده یاد حسن کرمی تهیه شده بود پخش گردید  

 

بخش سوم   

 در این بخش اقای موسا بندری و خانم افسانه رایزن  به داستان خوانی پرداختند 

موسا بندری     افسانه رایزن 

 

مجری: اقای محمدرضا پروین  

محمد رضا پروین 

 

 حضور جمعی از شاعران استان و خانواده زنده یاد حسن کرمی گرمی خاصی به این مراسم داده بود 

 علی اموخته نژاد . علی کاکاوند.منصور نعیمی. حسینیحسن مرآت   

خانواده حسن کرمیمهناز رحیم زاده 

زهرا پورکهندل.افسانه رایزن.؟. بلقیس بهزادیحسام نقویی.؟.ناصر منتظری